Dokumentasjon
Energibruk korte reiser MJ pr passasjer-km
Transport-middelTank-to-WheelInfra-strukturFabrikasjon transport-middelWell-to-TankSum
Buss-Hybrid0,900,040,040,131,12
Trikk-Elektrisitet0,780,190,020,181,18
Personbil-Elektrisk0,480,040,620,111,24
Passasjertog-Elektrisitet0,600,570,010,141,32
T-bane-Elektrisitet0,630,500,080,141,35
Buss-Biodiesel1,280,040,040,201,56
Buss-Diesel1,330,040,040,201,61
Personbil-Hybrid Diesel1,280,040,450,211,99
Personbil-Hybrid Bensin1,350,040,450,172,02
Personbil-Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass0,720,040,750,512,02
Personbil-Direkte hydrogen, karbonfangst+lagring0,720,040,750,562,07
Personbil-Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av vann0,720,040,750,572,08
Personbil-Etanol - sukkerrør1,450,040,440,212,14
Personbil-Biodiesel-SME1,280,040,440,542,30
Personbil-Bensin1,650,040,440,202,33
Personbil-Diesel1,590,040,440,272,35
Personbil-Biodiesel-RME1,280,040,440,602,35
Personbil-Biodiesel-Soyabønner1,280,040,440,752,51
Personbil-Etanol - mais1,450,040,440,642,57
Personbil-Etanol - hvete1,450,040,440,782,71
Personbil-Biodiesel-TME1,280,040,440,972,73
Personbil-Etanol - sukkerroe1,450,040,441,103,03
Buss-Hydrogen1,680,040,044,496,26